AVRUPA BİRLİĞİ İSTİLÂCI YABANCI TÜRLER KONUSUNDA MEVZUATINI GELİŞTİRİYOR

Avrupa Birliği İYT'lerin girişini, yayılmasını engellemek ve girmiş olan türlerin mücadelesini sağlamak amacıyla yeni bir mevzuat hazırlayarak duyurdu. Kabinenin (Comissiom) taslağı komisyon ve parlemento tarafından da kabul edildikten sonra kanunî mevzuat olarak yürülüğe girecektir. Avrupa Birliğinin yaklaşık son beş yıldır üzerinde çalıştığı taslağa ve ilgli dokümanlara http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/ sitesinden ulaşılabilir.

Bu konu ÇOMÜ, ESENIAS, IBER-BAS ve IUCN-ISSG tarafından Çanakkalede 16-17 Aralık 2013 tarihinde düzenlenecek olan çalıştayda tartışılacaktır.
IKLAN-300X250
İleri
« Geri
İleri
İleri »